فرزاد نامی و فرهاد نامی | کتب | وبسایت رسمی ف. نامی

ترجمه شده به-مترجم نوع زبان اصلی عنوان کتاب شماره

شعر

فارسی

اشک باده نوش

۱

رمان

انگلیسی

سوخته دل

۲

فارسی

تجاری

انگلیسی

سازمان تجارت جهانی

۳

رمان

انگلیسی

باند مرده

۴

رمان

انگلیسی

فراموش شده

۵

رمان

انگلیسی

پنجمین شیطان

۶

رمان

انگلیسی

مرد زشت

۷

رمان

انگلیسی

پدران را باور کن

۸

رمان

انگلیسی

قاتل فرانسوی

۹

رمان

انگلیسی

یک جودای سیاسی

۱۰

داستان کوتاه برای کودکان

انگلیسی

یک قناری و یک گنجشک

۱۱

رمان

انگلیسی

دوبله

۱۲

فارسی

رمان

انگلیسی

پادشاه زمستان

۱۳

آذری ، فارسی

داستان کوتاه برای کودکان

انگلیسی

داستان یک گرگ

۱۴

دایره المعارف

انگلیسی

دایره المعارف چرم و کفش (اولین در جهان)

۱۵

دایره المعارف

فارسی

دایره المعارف چرم و کفش (اولین در جهان)

۱۶

شعر

فارسی

راز دهر
(مجموعه دوبیتی)

۱۷

شعر

فارسی

عندلیب
(مجموعه دوبیتی)

۱۸

شعر

فارسی

باده پیما
(مجموعه غزل)

۱۹

شعر

فارسی

سرود رقص
(مجموعه شعر سپید)

۲۰

شعر

انگلیسی

بال های یخ زده
(مجموعه شعر سپید)

۲۱

شعر

آذری

در آتش می خوانم
(مجموعه غزل)

۲۲

شعر

انگلیسی

آهنگ مرگ

۲۳

رمان

انگلیسی

آکیلا

۲۴

فارسی

تجاری

انگلیسی

دانش و تجربه

۲۵

مجموعه داستان کوتاه

فارسی

یاس هاس سرخ

۲۶

فارسی

فلسفی

انگلیسی

مراحل طبیعت

۲۷

فارسی

فلسفی

انگلیسی

بدن ، روح ، رگ ها

۲۸

فارسی

تجاری

انگلیسی

چشم های مدرن

۲۹

فارسی

آموزشی

انگلیسی

سی درس برای کودکان

۳۰

رمان

انگلیسی

سرزمین آتش

۳۱

فارسی

رمان

انگلیسی

تبرها و خاکسترها

۳۲

فارسی

فلسفی

انگلیسی

هولوکاست ارواح

۳۳

فارسی

تجاری

انگلیسی

کلاغ های تجارت

۳۴

شعر

انگلیسی

قبرهای بارانی

۳۵

مجموعه داستان کوتاه

فارسی

گذشتگانمان را بخاطر بسپار

۳۶

فارسی

داستان کوتاه برای کودکان

انگلیسی

پنگوئن کوچک

۳۷

رمان

انگلیسی

یک پوستر خونین

۳۸

فارسی

روانشناسی

انگلیسی

جوجه اردک زشت

۳۹

رمان

انگلیسی

شوق

۴۰

فارسی

تجاری

انگلیسی

پرنده ی همسایگان

۴۱

رمان

انگلیسی

افسانه ی ساطور

۴۲

رمان

انگلیسی

قوها هرگز نمی خوابند

۴۳

فارسی

فلسفی

انگلیسی

قلب هنر میتبد

۴۴

انگلیسی

مجموعه داستان

فارسی

صد دلیل که عاشق علی شدم

۴۵